Chương trình: One SVL – One Vision

Category
TEAM BUILDING
Tags
Sapporo
About This Project

Thời gian:Tháng 7/2017

Chương trình:

Team Building

Kết quả: 

600 khách tham dự