Johnnie Walker – Giới thiệu sản phẩm

Category
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
About This Project

Thời gian: 2016

Chương trình:

Giới thiệu sản phẩm

Kết quả: 

600 Khách hàng tham dự