Trổ tài Đầu Bếp

Category
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
About This Project

Thời gian: 2017

Chương trình:

Trổ Tài Đầu Bếp

Kết quả: 

Cuộc thi “Trổ tài Đầu Bếp” là cuộc thi nhằm gắn kết các thành viên thông qua những món ẩm thực thật tuyệt vời khi những thành viên Bảo hiểm ưu tú của các nước Châu Á khi đến Tp.HCM tham dư buổi họp Asia Accelerators Summit 2017.