B2C Tag

B2B là viết tắt của thuật ngữ Business To Business: mô hình kinh doanh thương mại điện tử Doanh nghiệp trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Giao dịch của các công ty với nhau thường được bắt...