phụ nữ Tag

- Phụ nữ đẹp thật sự khi họ đẹp cho một người đàn ông nào đó. (Michel Deon) - Khi mặt đối mặt, người phụ nữ nói to với người đàn ông nàng dửng dưng, nói khẽ khàng với người nàng bắt đầu yêu và giữ yên lặng...