February 2018

Sally Q sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ từng là ca nhạc sĩ của đoàn ca múa tỉnh Daklak, bác là nhạc sĩ Y Phôn Ksơr (tác giả của các ca khúc nổi tiếng như: Đôi Chân Trần,...