CAT đồng hành cùng Schenker

Category
TEAM BUILDING
About This Project

Thời gian: 2016

Chương trình:

Mùa hè rực nắng

Kết quả: 

200 nhân viên