TTWORLD – Sức trẻ vươn xa

Category
TEAM BUILDING
About This Project

Thời gian: 2016

Chương trình:

Sức trẻ vươn xa

Kết quả: 

100 nhân viên