Chương trình: Tự tin thiết kế tương lai

Category
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
About This Project

Thời gian: 2017

Chương trình: Tự tin thiết kế tương lai

Kết quả: 

800 học sinh/ event

42 shows/ 2 tháng