Hội thảo sản phẩm VINAMILK

Category
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
About This Project

Thời gian: 2016

Chương trình:

Hội Thảo Sản Phẩm

Kết quả: 

400 khách tham dự