Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính tuyển sinh tại các trường THPT

Category
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Tags
Nhan Cẩm Trí, tuyển sinh, UEF
About This Project

Thời gian: 2017

Chương trình:

Tư vấn, định hướng nghề nghiệp tại trường THPT

Kết quả: 

600 – 800 học sinh/ct

5 trường PTTH/tháng