Vòng Tay Ấm tổ chức Trung Thu cho các bé

Category
TỔ CHỨC SỰ KIỆN
About This Project

Thời gian: 2014, 2015, 2016

Chương trình:

Trung thu cho em

Kết quả: 

450 trẻ/mùa