An Tần YC Tag

Là một đạo diễn trẻ, Nguyễn An Tần (An Tần YC) được đánh giá là người biết nắm bắt thị hiếu của khán giả và được đánh giá cao qua một loạt MV của Phan Mạnh Quỳnh, Hoài Lâm, Trung Quang, Chu Bin, Đào Ngọc...