Archive

Nhằm tạo sân chơi và để các thành viên có dịp gặp gỡ sau một năm làm việc, Sappporo Việt Nam đã có một chuyến trải nghiệm thật vui tại KDL Bến Xưa Quận 12...