Archive

Tự tin thiết kế tương lai là chương trình giao lưu của các Anh chị trong nhiều lĩnh vực khác nhau đến trường PTTH để trò chuyện cũng như định hướng nghề nghiệp cho các em. Với phong cách dí dỏm, duyên dáng, chương trình...